پایانامه بررسی عملکرد کارکنان در سازمان

مطالب دیگر:
📎پاورپوینت مدیریت استراتژی بر مبنای شاخص های کارت امتیازی متوازن (BSC) و تفکر استراتژیک📎پاورپوینت روش های برخورد با کارکنان📎پاورپوینت مفاهیم اصول سرپرستی📎پاورپوینت تکوین و تولید کالاهای جدید📎پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژی های بنگاه، تجاری و بازاریابی📎پاورپوینت طراحی و مدیریت خط مشی های بازاریابی جهانی📎پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی📎پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت اسلامی، تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای📎پاورپوینت معرفی بازاریابی (فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)📎پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک بازاریاب (فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی، احمد روستا و همکاران)📎پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعات بازاریابی (فصل سوم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا)📎پاورپوینت رفتار مصرف کننده (فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی تالیف روستا، ونوس و ابراهیمی)📎پاورپوینت تقسیم بازار و تعیین بازار هدف (فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی، احمد روستا و همکاران)📎پاورپوینت پیش بینی فروش (فصل ششم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)📎پاورپوینت مدیریت محصولات (فصل هفتم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)📎پاورپوینت تعیین قیمت (فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)📎پاورپوینت سیستم و مدیریت توزیع (فصل دهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)📎پاورپوینت فعالیت هاي ترفیعی و تشویقی (فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)📎پاورپوینت انواع بازاریابی (فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)📎پاورپوینت بازاریابی بین المللی (فصل سیزدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
پایانامه بررسی عملکرد کارکنان در سازمان|41007736|pui
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان پایانامه بررسی عملکرد کارکنان در سازمان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فهرست

فصل اول : پیشینه تحقیق.. 8

بیان مسئله. 9

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 10

اهداف تحقیق.. 10

فرضیات تحقیق.. 11

روش گردآوری اطلاعات.. 11

فصل دوم : نظام بهسازی منابع انسانی.. 12

مقدمه. 13

مدیریت عملکرد ( perfomance management ) 14

تعریف ارزیابی عملکرد. 16

طرح ارزشیابی کارکنان. 16

محاسن اعمال مدیریت عملکرد. 18

نظریه های ارزیابی.. 18

نظریه اول. 19

نظریه دوم. 19

نظریه سوم. 21

روش های متداول ارزیابی.. 21

1-روش درجه بندی ترتیبی.. 22

2- روش مقایسه فرد به فرد. 22

3- روش مقیاسی.. 23

4- روش توزیع اجباری.. 24

5-روش انتخاب اجباری.. 25

6-روش فرم ارزیابی.. 27

7-روش وقایع حساس... 27

8-روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف.. 27

9-روش بررسی داخلی.. 28

10-روش تشریحی.. 28

11-روش ارزیابی گروهی.. 28

مصاحبه های بعد از ارزیابی.. 28

شرایط اجرای طرح ارزیابی و مدیریت عملکرد. 29

موانع و محدودیت های ارزیابی عملکرد. 29

1-موانع روانی و رفتاری.. 29

2- موانع فنی و اجرائی.. 30

روند ارزیابی منابع انسانی.. 31

آموزش وپرورش کارکنان و مدیران. 33

1-هدفهای سازمانی.. 34

2-هدفهای کارکنان. 35

3-هدفهای اجتماعی.. 35

خط مشی ها و مسئولیت آموزشی.. 36

وظایف مسئولین آموزش... 37

آموزش و بهسازی کارکنان اجرائی.. 38

روشهای اموزش کارکنان اجرائی.. 39

آموزش ضمن کار. 40

آموزش استاد – شاگردی.. 40

آموزش در شرایط مشابه، قبل از آغاز کار. 41

کارآموزی همراه با آموزش نظری.. 41

آموزش مکاتبه ای.. 42

دوره های کارآموزی خارج از موسسه. 42

ارزیابی عملکرد برنامه های آموزشی کارکنان اجرائی.. 43

آموزش مدیران وسرپرستان. 44

برنامه ریزی آموزش مدیران وسرپرستان. 45

روشهای آموزش و پرورش مدیران و سرپرستان. 46

1-آموزش ضمن خدمت.. 46

2-گردش در مسائل مختلف.. 46

3-ایفای نقش... 47

4-روش تصمیم گیری.. 47

5-خود آموزی.. 47

6-آموزش گروهی.. 49

7-آموزش از راه دور و آموزش های آزاد. 51

ویژگی های آموزش از راه دور(DISTANCE LEARNING). 52

ویژگی های آموزش آزاد (OPEN LEARNING). 52

8-آموزشهای دانشگاهی مدیریت.. 53

آموزش و پرورش مدیران زن. 55

ارزشیابی عملکرد برنامه های آموزشی مدیران. 56

فصل سوم : ارزیابی عملکرد کارکنان. 58

مقدمه. 59

دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد. 59

کاربردهای مختلف ارزیابی عملکرد. 60

تعیین ملاکها 61

داده های مربوط به تولید. 62

داده ها ی مربوط به کارکنان. 63

داده های قضاوتی.. 64

شیوه های درجه بندی.. 65

مقیاسهای درجه بندی گرافیکی.. 65

اشتباه هاله. 65

اشتباهات آسان گیری و سختگیری.. 66

اشتباه گرایش مرکزی.. 66

روش های رتبه بندی.. 68

مقایسه های جفتی.. 69

رویدادهای شاخص... 70

فهرست.. 70

روش انتخاب اجباری.. 71

مدیریت برمبنای هدف.. 71

مقیاس های رتبه بندی متکی به رفتار. 75

چه کسی ارزیابی را انجام می دهد؟. 77

سرپرست بلافصل.. 77

خود- ارزیابی.. 78

ارزشیابی همسالان. 79

ارزشیابی کمیته. 79

ارزشیابی مرئوسان. 80

اجرای ارزشیابی.. 80

مرحله برنامه ریزی.. 80

جمع آوری اطلاعات (استفاده از دفتر ثبت رفتار) 81

مرحله مصاحبه. 81

کاهش اضطراب و برقراری رابطه. 82

انتخاب رویکرد مصاحبه. 83

روش گفت و پذیر. 83

گفت و شنود. 84

رویکرد حل مسئله. 84

خطاهای ارزیاب-چندواقع بینی.. 84

به کارگیری رتبه بندی کنندگان بی صلاحیت.. 85

نوبت ارزیابی عملکرد. 85

راهنمایی هایی که برای ارزیابی شونده در نظر گرفته شده است: 86

ابزارهای ضعیف طراحی شده. 87

دفاع از منتها درجه ها 87

ارزیابی و قانون. 88

خلاصه. 88

فهرست منابع و مآخذ. 89